Urban mining

Hergebruik, circulaire economie en recycling, dat zijn ongetwijfeld termen die u bekend in de oren klinken. In het kader van duurzaamheid moeten we de afvalberg die we als mensheid creëren verminderen, en dit geldt niet alleen voor plastic, maar ook voor andere materialen zoals glas, hout en beton. Urban Mining is een term die opkomt als een oplossing, en het bewustzijn over de noodzaak hiervan groeit gestaag. Als u wilt bijdragen aan een betere planeet door te kiezen voor System Flex, vraagt u zich wellicht af wat Urban Mining voor ons betekent. Wij leggen het u graag uit!

Wat is urban mining?

De letterlijke vertaling van Urban Mining is stedelijke mijnbouw. In de praktijk is het een opkomend concept dat zich richt op het hergebruik van waardevolle materialen en grondstoffen uit stedelijke gebieden. Dit betrof in eerste instantie voornamelijk het recyclen van elektronisch afval. Tegenwoordig worden gebouwen die moeten worden gesloopt op zodanige wijze ontmanteld dat de materialen en onderdelen zoveel mogelijk opnieuw kunnen worden gebruikt of als grondstof kunnen dienen voor nieuwe producten. Urban Mining is dus een vorm van recyclen van stedelijk afval en levert een grote bijdrage aan een circulaire economie.

Dit zijn de voordelen van urban mining

  • Vermindering van afval en vervuiling
  • Energiebesparing
  • Duurzaam
  • Besparing van ruimte

Door het toepassen van Urban Mining vermindert de noodzaak om nieuwe grondstoffen te winnen. Dit is positief voor het milieu en zorgt ervoor dat de hoeveelheid afval vermindert. Hergebruik van grondstoffen kost veel minder energie dan het delven uit nieuwe bronnen. Dit heeft weer een positieve uitwerking op de uitstoot van broeikasgassen.

Urban Mining helpt bij het efficiënter gebruik van stedelijke gebieden. Door het slopen van gebouwen en het opnieuw gebruiken van ruimte en materialen is het minder noodzakelijk om nieuwe grondgebieden te ontwikkelen.

Heeft u een uitdaging voor ons?

Klanten aan het woord

Boatex Beheer

''De korte lijntjes binnen het bedrijf zorgen voor een snelle reactie en efficiënte aanpak.''

VVS Group

''Top service, kwaliteit en boven alles perfecte communicatie.''

Caransa Groep

''De medewerkers van System Flex denken met ons mee. Samen ontzorgen wij de klant!''

Wat betekent urban mining voor system flex?

Vanzelfsprekend willen wij bij System Flex ook ons steentje bijdragen aan een duurzamere wereld. In de afbouwsector, waartoe System Flex behoort, worden diverse materialen reeds hergebruikt. Zo zijnglazen wandenen puien uitermate geschikt om opnieuw te gebruiken. Bovendien wordt op het hergebruik van beton niet alleen enorm op grondstoffen, maar ook op kosten bespaard. Wist u dat wel 90% van al het sloopafval in de bouw kan worden hergebruikt? Met het toepassen van Urban Mining zetten we dus een grote stap op weg naar een circulaire economie.

gerecyclede systeemwanden van system flex

Is uw bedrijfsruimte toe aan een nieuwe inrichting? Met de systeemwanden en plafondsystemen van System Flex richten wij iedere ruimte in naar uw wensen en voorkeuren. Geef uw kantoorruimte, horecagelegenheid of leslokalen een nette uitstraling en een betere akoestiek.

System Flex ontwikkelt en produceert producten uit duurzame materialen en maakt hierbij onder meer gebruik van grondstoffen die voortkomen uit Urban Mining projecten. Op deze manier willen wij onze bijdrage leveren aan een duurzamere en leefbare toekomst. Doet u met ons mee?

Veel gestelde vragen

Een systeemwand is een wand die men kan demonteren en op een andere plaats kan hermonteren. Deze wand is snel te monteren, gelijk afgewerkt, duurzaam, goede geluidsisolatie, cradle to cradle ( C2C) gecertificeerd, licht in gewicht. Indien men een systeemwand demonteert en niet meer gebruikt, kan deze gerecycled (99,9%)worden of een herbestemming krijgen op een andere locatie.

Een dichte systeemwand begint bij € 80,00 per m² tot € 130,00 per m². Een glaswand begint bij € 180,00 per m² (meest verkochte type in Nederland) tot € 450,00 per m². De deuren komen daar apart nog bij. M² wordt niet over de deuren heen gerekend.

Een glaswand begint bij 26mm, dan 30mm en anders 100mm.

Dichte wanden zijn meestal 100mm dik. Dit heeft als voordeel dat er makkelijk technische installaties in deze wanden verwerkt kunnen worden.

Glazen wanden beginnen bij € 180,00 per m².

Een metal stud wand is een snel te bouwen wand. Hij is licht in gewicht, heeft een hoge geluidsreductie en heeft een aantoonbare brandwerendheid. Enkel beplaat 30min BRW en dubbel 60min BRW. Wij adviseren metal stud wanden indien deze in de toekomst niet verplaatst moeten worden. Te denken valt aan toiletgroepen, kamerscheidende wanden in woningen, hotels, ziekenhuizen of brandwerende scheidingen.

Indien men wel aanpassingen in de toekomst verwacht, dan kan men beter voor een dichte systeemwand kiezen.

Een metal stud wand bestaat uit C-en U profielen. Men monteert eerst de U-profielen op de grond en tegen het plafond. In de U-profielen worden de C-stijlen gemonteerd. Deze komen meestal 600 mm uit elkaar te staan. Tegen deze C-stijlen worden de gipsplaten gemonteerd. Eerst aan 1 zijde (soms dubbel beplaat). Dan wordt er tussen de C-stijlen een minerale wol aangebracht. Vervolgens wordt de andere zijde beplaat. Deze beplating wordt 600mm versprongen gemonteerd t.o.v. de andere zijde. Daarna wordt de wand afgesmeerd, meestal in klasse B (behang of sausklaar). Klasse A is de hoogste afwerkingsklasse. Deze klasse is alleen te realiseren bij een dubbel beplate wand (aan beide zijden van de wand 2 gipsplaten ook hier weer 600 mm verspringend van elkaar).

Deze beginnen rond de € 50,00 per m², afhankelijk van de hoogte, stootvastheid, brand eis of geluidseis kan deze oplopen naar € 100,00 per m². Metal stud wanden worden vaak bruto over de sparingen heen gemeten. Deze wanden zijn in de toekomst niet verplaatsbaar en arbeidsintensief om te recyclen. Echter zijn ook deze wanden voor 99,9% recyclebaar.

Cradle to Cradle wanden zijn wanden die je kunt demonteren en hergebruiken. Ze kunnen worden gebruikt voor andere projecten maar ook voor hele andere doeleinden in allerlei sectoren.. Hiermee wordt de waarde van het product groter, worden er geen nieuwe ruwe grondstoffen gebruikt en werkt System Flex dus met klanten, organisaties en zelfstandigen op een innovatieve manier samen voor een circulaire economie. Niet voor niets heeft System Flex het Cradle2Crade keurmerk!

Cradle to Cradle zorgt ervoor dat producten oneindig kunnen worden hergebruikt of onschadelijk kunnen worden afgebroken.

Helaas nog niet, momenteel kunnen wij de kleuren wit en zwart leveren. Er komen wel nieuwe kleuren aan, maar deze zijn nog in de testfase.

Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA/VAMIL. Een ondernemer komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als de investering voldoet aan de volgende vijf voorwaarden:

  • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst;
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt;
  • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel;
  • Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn;
  • Voor hetzelfde bedrijfsmiddel kan geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk worden verkregen.